Siste nytt:


13. april, 2023

PM spesialutstillingen 2023


Hokksund 10. og 11. juni 2023


Last ned PM her

Del denne siden

24. okt, 2022

Syv Poil Long-valper født, les mer under "Gjeterhund" og "Gjetervalper"

9. okt, 2022

Da er topp 3 bilder stemt frem av klubbens medlemmer for sommeren kåret og vi venter i spenning på høstens bidrag til konkurransen på klubbens FaceBook side: https://www.facebook.com/groups/433365103779574

14. mar, 2022

Til orientering; unntak fra fullcertordningen er opphevet

Vedtak NKK RS 2021 - fullcertordningen
Til alle NKKs raseklubber/-forbund,

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

30. jan, 2022

Årsmøte for NPHK

Det bekjentgjøres herved ihh til §3-3 i klubbens lover - at årsmøte for 2021 vil bli avholdt via Teams; torsdag den 31.03.2022 kl. 19.00.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før møtedato, altså innen 03.03.22.
Saker sendes: styret@norskpyreneerhundklubb.no
Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato, altså innen 24.02.22.
Forslag sendes; valg@norskpyreneerhundklubb.no
Følgende er på valg:
- Nestleder for 2 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år

25. okt, 2021

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside er nå under utarbeidelse. Vi har i lengre tid slitt med å få oppdatert hjemmesiden vår som både var vanskelig og tidkrevende å oppdatere. Vi håper den nye siden vil gi oss flere muligheter og en mer oppdatert side!

28. okt, 2021

Klubbeffekter

Våre flotte klubbeffekter kan nå bestilles via nettbutikken på denne siden

19. jan, 2023

Årsmøte 2023

Det varsles herved om at årsmøte i NPHK vil bli avholdt:

Den 29.03.2023 - via Teams


  • Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes styret: styret@norskpyreneerhundklubb.no innen 1.mars 2023
  •  
  • Forslag om kandidater til verv sendes valgkomiteen: valg@norskpyreneerhundklubb.no innen 22.02.2023