29. mai, 2024

05. feb, 2024

Det begynner å nærme seg RASESPESIALEN 2024


Vi blir på samme utstillingsplass som i fjor, på baksiden av campingplassen.


Vi ønsker oss fortsat gavepremier til utstillingene og lotteriet

Send en melding til Beate Hære Konstad (47 24 74 96) eller Kristin Skaare (97 16 28 74) hvis du har noe å bidra med
INFORMASJON FRA NKK


Den 25.–26. mai inviterer Agria Dyreforsikring alle NKK-klubber/regioner til å delta på Hundepromenaden. Hundepromenaden er et lavterskel veldedig og sosialt arrangement som arrangeres over hele landet. For hver påmeldt deltager donerer Agria 10 kroner til Norske Redningshunder! I fjor ble det samlet inn kr 118 220 kr, så dette er i aller høyeste grad en hundepromenade med mening!
  Vi gratulerer NKK RASEVINNERNE 2023

  Angeyja's Brandy, Alva mu olmmai og Alta Colinas Rypa fra Råholt!


  Klikk for fulle lister


  28. jan, 2024

  15. jan, 2024

  Kompetansegruppen for ettersøk reviderte reglene for Norgesmesterskap blodspor i desember 2023.
  KG ettersøk har etter dette vedtatt å endre pkt. om kvalifisering til NM, dette på bakgrunn av mottatte innspill.

   

  Det varsles herved om at årsmøte i NPHK vil bli avholdt:

  Den 20.03.2024 - via Teams


  • Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes styret: styret@norskpyreneerhundklubb.no innen 20.februar 2024


  • Forslag om kandidater til verv sendes valgkomiteen: valg@norskpyreneerhundklubb.no innen 14.02.2024

  11. des, 2023

  8 Face-rase valper født 27.11.2023


  hos Kennel Bergfruen's


  Les mer her

  24. okt, 2022

  Syv Poil Long-valper født, les mer under "Gjeterhund" og "Gjetervalper"

  9. okt, 2022

  Da er topp 3 bilder stemt frem av klubbens medlemmer for sommeren kåret og vi venter i spenning på høstens bidrag til konkurransen på klubbens FaceBook side: https://www.facebook.com/groups/433365103779574

  14. mar, 2022

  Til orientering; unntak fra fullcertordningen er opphevet

  Vedtak NKK RS 2021 - fullcertordningen
  Til alle NKKs raseklubber/-forbund,

  Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

  RS vedtok i sak 5 d):

  «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

  Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

  30. jan, 2022

  Årsmøte for NPHK

  Det bekjentgjøres herved ihh til §3-3 i klubbens lover - at årsmøte for 2021 vil bli avholdt via Teams; torsdag den 31.03.2022 kl. 19.00.
  Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før møtedato, altså innen 03.03.22.
  Saker sendes: styret@norskpyreneerhundklubb.no
  Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato, altså innen 24.02.22.
  Forslag sendes; valg@norskpyreneerhundklubb.no
  Følgende er på valg:
  - Nestleder for 2 år
  - 2 styremedlemmer for 2 år
  - 2 varamedlemmer for 1 år

  25. okt, 2021

  Ny hjemmeside

  Ny hjemmeside er nå under utarbeidelse. Vi har i lengre tid slitt med å få oppdatert hjemmesiden vår som både var vanskelig og tidkrevende å oppdatere. Vi håper den nye siden vil gi oss flere muligheter og en mer oppdatert side!

  28. okt, 2021

  Klubbeffekter

  Våre flotte klubbeffekter kan nå bestilles via nettbutikken på denne siden

  19. jan, 2023

  Årsmøte 2023

  Det varsles herved om at årsmøte i NPHK vil bli avholdt:

  Den 29.03.2023 - via Teams


  • Saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes styret: styret@norskpyreneerhundklubb.no innen 1.mars 2023
  •  
  • Forslag om kandidater til verv sendes valgkomiteen: valg@norskpyreneerhundklubb.no innen 22.02.2023  Del denne siden