Klubben for rasene: Pyreneerhund, Pyreneisk Gjeterhund og Pyreneisk Gjeterhund m/korthåret hode

(I underfanen til forsiden er det beskrivelse av rasene våre!)